Oferta

Instalacje gazowe - Wykonujemy nowe instalacje gazowe, a także świadczymy usługi w zakresie wymiany starych instalacji, zużytych odbiorników gazu (kotły, kuchnie, podgrzewacze wody itp.) oraz przeglądów eksploatacyjnych. Specjalizujemy się w robotach w dużych obiektach mieszkalnych oraz całych osiedlach. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty upoważniające do działania w branży. Nasi pracownicy to świetnie wykwalifikowany zespół z ogromnym doświadczeniem i wysokimi umiejętnościami. Ponadto współpracujemy z Gazowniami, zapewniając pełną i satysfakcjonującą obsługę Inwestora. Prace oparte są o najnowsze jak i tradycyjne technologie, co daje gwarancję bezpieczeństwa i rzetelnego wykonania.


Instalacje wodne i kanalizacyjne - Wykonujemy nowe instalacje wodno - kanalizacyjne, a także wymieniamy w sposób kompleksowy stare. Stosujemy wszystkie dostępne na rynku technologie. Są to przede wszystkim systemy następujących firm: AQUATHERM, HYDROPLAST, NIBCO, PLASTBOR, UPONOR, WIRSBO, WAVIN METALPLAST-BUK. Na życzenie Inwestora dobieramy armaturę sanitarną i ceramikę z bogatej i różnorodnej oferty dostępnej na rynku.

Instalacje centralnego ogrzewania - Wykonujemy nowe instalacje i modernizujemy istniejące, które zasilane są min. z kotłowni gazowych, olejowych, opalanych paliwem stałym oraz z węzłów cieplnych. Specjalizujemy się w kompleksowym wyposażaniu kotłowni stosując materiały i urządzenia renomowanych firm tj. BUDERUS, VAILLANT, VIESSMANN, JUNKERS i inni.

Roboty ogólnobudowlane - Wykonujemy prace ogólnobudowlane, związane głównie z robotami poinstalacyjnymi. Są to przede wszystkim remonty pomieszczeń, w których prowadzone były prace instalacyjne. Ponadto współpracujemy z firmami z innych gałęzi rynku usług budowlanych (branża elektryczna i ogólnobudowlana), co daje gwarancje Inwestorom rzetelnego wykonania prac.

Projekty i kosztorysy - Współpracujemy z niezależnymi ekspertami technicznymi oraz inspektorami nadzoru, co znacznie podnosi jakość wykonywanych przez nas usług. Dysponujemy także specjalistycznym oprogramowaniem służącym do sporządzania kosztorysów (NORMA-3). Stawki kosztorysowe są elastyczne i podlegają negocjacjom z Inwestorem.  Ponadto prowadzimy negocjacje dotyczące warunków umowy, co pozwala nam lepiej dopasować się do oczekiwań Inwestora.